Publicering utan fotografens medgivande förbjuden.
Gå in på: www.malikov.se för vidare info.
2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_8889.jpg 2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_8901.jpg 2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_8904.jpg
2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_8947.jpg 2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_8963.jpg 2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_8970.jpg
2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_8979.jpg 2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_8990.jpg 2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_9006.jpg
2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_9024.jpg 2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_9025.jpg 2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_9046.jpg
2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_9063.jpg 2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_9103.jpg 2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_9128.jpg
2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_9157.jpg 2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_9236.jpg 2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_9253.jpg
2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_9285.jpg 2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_9311.jpg 2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_9327.jpg
2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_9383.jpg 2006-05-02_Fight_Club_(Stampen)_9386.jpg