Publicering utan fotografens medgivande förbjuden.
Gå in på: www.malikov.se för vidare info.
2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9444.jpg 2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9468.jpg 2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9477.jpg
2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9488.jpg 2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9495.jpg 2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9522.jpg
2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9524.jpg 2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9532.jpg 2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9556.jpg
2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9567.jpg 2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9575.jpg 2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9592.jpg
2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9616.jpg 2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9620.jpg 2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9651.jpg
2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9659.jpg 2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9689.jpg 2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9699.jpg
2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9711.jpg 2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9722.jpg 2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9747.jpg
2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9761.jpg 2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9783.jpg 2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9821.jpg
2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9850.jpg 2006-05-03_Fight_Club_(Stampen)_9864.jpg