Publicering utan fotografens medgivande förbjuden.
Gå in på: www.malikov.se för vidare info.
IMGP2931.jpg IMGP2946.jpg IMGP2955.jpg
IMGP2964.jpg IMGP2978.jpg IMGP2989.jpg
IMGP3010.jpg IMGP3032.jpg IMGP3041.jpg
IMGP3060.jpg IMGP3071.jpg IMGP3079.jpg
IMGP3088.jpg IMGP3102.jpg IMGP3126.jpg
IMGP3132.jpg IMGP3145.jpg IMGP3150.jpg
IMGP3155.jpg IMGP3174.jpg IMGP3176.jpg
IMGP3198.jpg IMGP3241.jpg IMGP3259.jpg