Publicering utan fotografens medgivande förbjuden.
Gå in på: www.malikov.se för vidare info.
IMGP9534.jpg IMGP9535.jpg IMGP9545.jpg IMGP9562.jpg
IMGP9572.jpg IMGP9582.jpg IMGP9593.jpg IMGP9599.jpg
IMGP9610.jpg IMGP9632.jpg IMGP9653.jpg IMGP9656.jpg
IMGP9662.jpg IMGP9666.jpg IMGP9670.jpg IMGP9674.jpg
IMGP9675.jpg IMGP9684.jpg IMGP9688.jpg IMGP9698.jpg
IMGP9703.jpg IMGP9709.jpg IMGP9720.jpg IMGP9727.jpg
IMGP9729.jpg IMGP9737.jpg IMGP9742.jpg IMGP9746.jpg
IMGP9751.jpg IMGP9759.jpg IMGP9761.jpg IMGP9773.jpg
IMGP9783.jpg IMGP9802.jpg IMGP9818.jpg IMGP9824.jpg
IMGP9827.jpg IMGP9846.jpg IMGP9852.jpg IMGP9863.jpg
IMGP9866.jpg IMGP9868.jpg