Publicering utan fotografens medgivande förbjuden.
Gå in på: www.malikov.se för vidare info.
IMGP4109.jpg IMGP4110.jpg IMGP4114.jpg IMGP4119.jpg
IMGP4128.jpg IMGP4136.jpg IMGP4137.jpg IMGP4142.jpg
IMGP4149.jpg IMGP4151.jpg IMGP4155.jpg IMGP4157.jpg
IMGP4162.jpg IMGP4166.jpg IMGP4174.jpg IMGP4175.jpg
IMGP4176.jpg IMGP4188.jpg IMGP4190.jpg IMGP4211.jpg
IMGP4220.jpg IMGP4228.jpg IMGP4231.jpg IMGP4236.jpg
IMGP4245.jpg IMGP4247.jpg IMGP4264.jpg IMGP4267.jpg
IMGP4288.jpg IMGP4289.jpg IMGP4291.jpg IMGP4297.jpg
IMGP4300.jpg IMGP4303.jpg IMGP4304.jpg IMGP4319.jpg
IMGP4325.jpg IMGP4332.jpg IMGP4339.jpg IMGP4340.jpg