Publicering utan fotografens medgivande förbjuden.
Foto: Anna Carlsson anamafal@hotmail.com
stampen 4 sep 07 025 copy.jpg stampen 4 sep 07 025.jpg stampen 4 sep 07 030.jpg stampen 4 sep 07 033.jpg
stampen 4 sep 07 044.jpg stampen 4 sep 07 058.jpg stampen 4 sep 07 064.jpg stampen 4 sep 07 083 copy.jpg
stampen 4 sep 07 085.jpg stampen 4 sep 07 087 copy.jpg stampen 4 sep 07 087.jpg stampen 4 sep 07 101.jpg
stampen 4 sep 07 105.jpg stampen 4 sep 07 108.jpg stampen 4 sep 07 109.jpg stampen 4 sep 07 112.jpg
stampen 4 sep 07 120.jpg stampen 4 sep 07 123.jpg stampen 4 sep 07 129.jpg stampen 4 sep 07 130.jpg
stampen 4 sep 07 134.jpg stampen 4 sep 07 136.jpg stampen 4 sep 07 144.jpg stampen 4 sep 07 145.jpg
stampen 4 sep 07 152.jpg stampen 4 sep 07 158.jpg stampen 4 sep 07 159.jpg stampen 4 sep 07 179.jpg
stampen 4 sep 07 180.jpg stampen 4 sep 07 182.jpg stampen 4 sep 07 184.jpg stampen 4 sep 07 207.jpg
stampen 4 sep 07 208.jpg stampen 4 sep 07 211.jpg stampen 4 sep 07 214.jpg stampen 4 sep 07 217.jpg
stampen 4 sep 07 225.jpg stampen 4 sep 07 228.jpg stampen 4 sep 07 237.jpg stampen 4 sep 07 238.jpg
stampen 4 sep 07 241.jpg stampen 4 sep 07 249.jpg stampen 4 sep 07 252.jpg stampen 4 sep 07 259.jpg
stampen 4 sep 07 262.jpg stampen 4 sep 07 264.jpg