Publicering utan fotografens medgivande förbjuden.
Gå in på: www.malikov.se för vidare info.
IMGP5922.jpg IMGP5943.jpg IMGP5957.jpg IMGP5982.jpg
IMGP6017.jpg IMGP6038.jpg IMGP6049.jpg IMGP6079.jpg
IMGP6106.jpg IMGP6130.jpg IMGP6162.jpg IMGP6184.jpg
IMGP6191.jpg IMGP6210.jpg IMGP6211.jpg IMGP6229.jpg