Publicering utan fotografens medgivande förbjuden.
Foto: Anna Carlsson anamafal@hotmail.com
stampen 6 sep 07 001.jpg stampen 6 sep 07 015.jpg stampen 6 sep 07 030.jpg stampen 6 sep 07 037.jpg
stampen 6 sep 07 044.jpg stampen 6 sep 07 047.jpg stampen 6 sep 07 049.jpg stampen 6 sep 07 054.jpg
stampen 6 sep 07 073.jpg stampen 6 sep 07 075.jpg stampen 6 sep 07 077.jpg stampen 6 sep 07 089.jpg
stampen 6 sep 07 095.jpg stampen 6 sep 07 124.jpg stampen 6 sep 07 129.jpg stampen 6 sep 07 131.jpg
stampen 6 sep 07 143.jpg stampen 6 sep 07 145.jpg stampen 6 sep 07 147.jpg stampen 6 sep 07 156.jpg
stampen 6 sep 07 159.jpg stampen 6 sep 07 162.jpg stampen 6 sep 07 163.jpg stampen 6 sep 07 164.jpg
stampen 6 sep 07 166.jpg stampen 6 sep 07 168.jpg stampen 6 sep 07 169.jpg stampen 6 sep 07 171.jpg
stampen 6 sep 07 205.jpg stampen 6 sep 07 207.jpg stampen 6 sep 07 214.jpg stampen 6 sep 07 216.jpg
stampen 6 sep 07 223.jpg stampen 6 sep 07 224.jpg stampen 6 sep 07 230.jpg stampen 6 sep 07 231.jpg
stampen 6 sep 07 233.jpg stampen 6 sep 07 234.jpg stampen 6 sep 07 241.jpg stampen 6 sep 07 243.jpg
stampen 6 sep 07 258.jpg stampen 6 sep 07 262.jpg stampen 6 sep 07 271.jpg stampen 6 sep 07 275.jpg
stampen 6 sep 07 283.jpg stampen 6 sep 07 284.jpg stampen 6 sep 07 285.jpg