Publicering utan fotografens medgivande förbjuden.
Foto: Anna Carlsson annamafal@hotmail.com
stampen 4 oktober 07 011.jpg stampen 4 oktober 07 036.jpg stampen 4 oktober 07 039.jpg stampen 4 oktober 07 052.jpg
stampen 4 oktober 07 075.jpg stampen 4 oktober 07 082.jpg stampen 4 oktober 07 084.jpg stampen 4 oktober 07 094.jpg
stampen 4 oktober 07 097.jpg stampen 4 oktober 07 127.jpg stampen 4 oktober 07 140.jpg stampen 4 oktober 07 147.jpg
stampen 4 oktober 07 149.jpg stampen 4 oktober 07 154.jpg stampen 4 oktober 07 1552.jpg stampen 4 oktober 07 163.jpg
stampen 4 oktober 07 165.jpg stampen 4 oktober 07 171.jpg stampen 4 oktober 07 177.jpg stampen 4 oktober 07 178.jpg
stampen 4 oktober 07 196.jpg stampen 4 oktober 07 198.jpg stampen 4 oktober 07 199.jpg stampen 4 oktober 07 204.jpg
stampen 4 oktober 07 207.jpg stampen 4 oktober 07 208.jpg stampen 4 oktober 07 220.jpg stampen 4 oktober 07 225.jpg
stampen 4 oktober 07 235.jpg stampen 4 oktober 07 236.jpg