Publicering utan fotografens medgivande förbjuden.
Foto: Anna Carlsson annamafal@hotmail.com
stampen 7 nov 020.jpg stampen 7 nov 025.jpg stampen 7 nov 034.jpg stampen 7 nov 055.jpg
stampen 7 nov 058.jpg stampen 7 nov 063.jpg stampen 7 nov 067.jpg stampen 7 nov 069.jpg
stampen 7 nov 080.jpg stampen 7 nov 082.jpg stampen 7 nov 087.jpg stampen 7 nov 088.jpg
stampen 7 nov 114.jpg stampen 7 nov 129.jpg stampen 7 nov 135.jpg stampen 7 nov 143.jpg
stampen 7 nov 153.jpg stampen 7 nov 157.jpg stampen 7 nov 158.jpg stampen 7 nov 187.jpg
stampen 7 nov 192.jpg stampen 7 nov 200.jpg stampen 7 nov 207.jpg stampen 7 nov 209.jpg
stampen 7 nov 228.jpg stampen 7 nov 238.jpg stampen 7 nov 243.jpg