Publicering utan fotografens medgivande förbjuden.
Foto: Anna Carlsson annamafal@hotmail.com
14.2 nov (20).jpg Riddarkällaren 14 nov 007.jpg Riddarkällaren 14 nov 010.jpg Riddarkällaren 14 nov 012.jpg
Riddarkällaren 14 nov 021.jpg Riddarkällaren 14 nov 022.jpg Riddarkällaren 14 nov 025.jpg Riddarkällaren 14 nov 026.jpg
Riddarkällaren 14 nov 029.jpg Riddarkällaren 14 nov 034.jpg Riddarkällaren 14 nov 038.jpg Riddarkällaren 14 nov 040.jpg
Riddarkällaren 14 nov 041.jpg Riddarkällaren 14 nov 042.jpg Riddarkällaren 14 nov 045.jpg Riddarkällaren 14 nov 051.jpg
Riddarkällaren 14 nov 056.jpg Riddarkällaren 14 nov 058.jpg Riddarkällaren 14 nov 064.jpg Riddarkällaren 14 nov 070.jpg
Riddarkällaren 14 nov 077.jpg Riddarkällaren 14 nov 079.jpg Riddarkällaren 14 nov 086.jpg Riddarkällaren 14 nov 090.jpg
Riddarkällaren 14 nov 122.jpg Riddarkällaren 14 nov 127.jpg Riddarkällaren 14 nov 129.jpg Riddarkällaren 14 nov 131.jpg
Riddarkällaren 14 nov 135.jpg Riddarkällaren 14 nov 147.jpg Riddarkällaren 14 nov 151.jpg Riddarkällaren 14 nov 161.jpg