Publicering utan fotografens medgivande förbjuden.
Foto: Anna Carlsson annamafal@hotmail.com
Riddarkällaren 15 nov 012.jpg Riddarkällaren 15 nov 027.jpg Riddarkällaren 15 nov 029.jpg Riddarkällaren 15 nov 033.jpg
Riddarkällaren 15 nov 036.jpg Riddarkällaren 15 nov 045.jpg Riddarkällaren 15 nov 081.jpg Riddarkällaren 15 nov 083.jpg
Riddarkällaren 15 nov 085.jpg Riddarkällaren 15 nov 087.jpg Riddarkällaren 15 nov 097.jpg Riddarkällaren 15 nov 102.jpg
Riddarkällaren 15 nov 103.jpg Riddarkällaren 15 nov 111.jpg Riddarkällaren 15 nov 117.jpg Riddarkällaren 15 nov 119.jpg
Riddarkällaren 15 nov 123.jpg Riddarkällaren 15 nov 131.jpg Riddarkällaren 15 nov 135.jpg Riddarkällaren 15 nov 141.jpg
Riddarkällaren 15 nov 147.jpg Riddarkällaren 15 nov 148.jpg Riddarkällaren 15 nov 169.jpg Riddarkällaren 15 nov 171.jpg
Riddarkällaren 15 nov 172.jpg Riddarkällaren 15 nov 178.jpg