Publicering utan fotografens medgivande förbjuden.
Foto: Anna Carlsson annamafal@hotmail.com
Riddarkällaren 16 nov 012.jpg Riddarkällaren 16 nov 023.jpg Riddarkällaren 16 nov 030.jpg Riddarkällaren 16 nov 042.jpg
Riddarkällaren 16 nov 043.jpg Riddarkällaren 16 nov 048.jpg Riddarkällaren 16 nov 053.jpg Riddarkällaren 16 nov 066.jpg
Riddarkällaren 16 nov 072.jpg Riddarkällaren 16 nov 075.jpg Riddarkällaren 16 nov 077.jpg Riddarkällaren 16 nov 080.jpg
Riddarkällaren 16 nov 089.jpg Riddarkällaren 16 nov 090.jpg Riddarkällaren 16 nov 098.jpg Riddarkällaren 16 nov 099.jpg
Riddarkällaren 16 nov 105.jpg Riddarkällaren 16 nov 115.jpg Riddarkällaren 16 nov 117.jpg Riddarkällaren 16 nov 123.jpg
Riddarkällaren 16 nov 140.jpg Riddarkällaren 16 nov 156.jpg Riddarkällaren 16 nov 160.jpg Riddarkällaren 16 nov 187.jpg
Riddarkällaren 16 nov 193.jpg Riddarkällaren 16 nov 202.jpg Riddarkällaren 16 nov 207.jpg Riddarkällaren 16 nov 210.jpg
Riddarkällaren 16 nov 226.jpg Riddarkällaren 16 nov 227.jpg Riddarkällaren 16 nov 228.jpg Riddarkällaren 16 nov 230.jpg
Riddarkällaren 16 nov 233.jpg Riddarkällaren 16 nov 234.jpg Riddarkällaren 16 nov 271.jpg Riddarkällaren 16 nov 273.jpg
Riddarkällaren 16 nov 277.jpg