Publicering utan fotografens medgivande förbjuden.
Foto: Anna Carlsson annamafal@hotmail.com
sta. 4 dec 031 (23).jpg stampen 4 dec 006.jpg stampen 4 dec 014.jpg stampen 4 dec 028.jpg
stampen 4 dec 036.jpg stampen 4 dec 041.jpg stampen 4 dec 045.jpg stampen 4 dec 048.jpg
stampen 4 dec 049.jpg stampen 4 dec 051.jpg stampen 4 dec 055.jpg stampen 4 dec 057.jpg
stampen 4 dec 093.jpg stampen 4 dec 101.jpg stampen 4 dec 104.jpg stampen 4 dec 109.jpg
stampen 4 dec 116.jpg stampen 4 dec 125.jpg stampen 4 dec 144.jpg stampen 4 dec 155.jpg
stampen 4 dec 158.jpg stampen 4 dec 183.jpg stampen 4 dec 187.jpg stampen 4 dec 204.jpg
stampen 4 dec 244.jpg stampen 4 dec 251.jpg stampen 4 dec 252.jpg stampen 4 dec 257.jpg
stampen 4 dec 268.jpg stampen 4 dec 273.jpg stampen 4 dec 279.jpg stampen 4 dec 284.jpg