Publicering utan fotografens medgivande förbjuden.
Foto: Anna Carlsson annamafal@hotmail.com
stampen 5 dec 003.jpg stampen 5 dec 023.jpg stampen 5 dec 027.jpg stampen 5 dec 032.jpg
stampen 5 dec 036.jpg stampen 6 dec 008.jpg stampen 6 dec 021.jpg stampen 6 dec 034.jpg
stampen 6 dec 049.jpg stampen 6 dec 075.jpg stampen 6 dec 081.jpg stampen 6 dec 104.jpg
stampen 6 dec 127.jpg stampen 6 dec 133.jpg stampen 6 dec 152.jpg stampen 6 dec 179.jpg
stampen 6 dec 185.jpg stampen 6 dec 190.jpg stampen 6 dec 205.jpg stampen 6 dec 209.jpg
stampen 6 dec 210.jpg stampen 6 dec 211.jpg stampen 6 dec 213.jpg stampen 6 dec 217.jpg
stampen 6 dec 218.jpg stampen 6 dec 224.jpg stampen 6 dec 233.jpg stampen 6 dec 235.jpg
stampen 6 dec 236.jpg stampen 6 dec 245.jpg stampen 6 dec 246.jpg stampen 6 dec 249.jpg
stampen 6 dec 255.jpg stampen 6 dec 260.jpg stampen 6 dec 262.jpg stampen 6 dec 268.jpg
stampen 6 dec 270.jpg