Vill du veta mer om transkribering av intervjuer?

Om du ska utföra någon form av intervju i forskningssammanhang, till exempel, så behöver den oftast transkriberas för att du ska få nytta av den. Ett alternativ är då att beställa en snabb transkribering. Man kan då vara säker på att det blir rätt utfört. Den här typen av jobb kräver en viss känsla och en viss kompetens. Språkkänsla är fundamentalt för att fånga det som sägs i en text, men ändå kunna ta bort utfyllnadsord och sådant som är i vägen när man ska analysera den.​​ Ibland kan dessutom kunskap om olika dialekter vara viktigt för att fånga samtalet på ett ordentligt sätt när man ska göra en transkribering.​

För det är just det man försöker göra, fånga samtalet och ge en textbeskrivning av vad som skedde i konversationen och vad som skedde i rummet. Det är det man försöker återspegla vid en transkribering och det är denna information som sedan ska användas till analys. Nedskriven text h​ar lite andra egenskaper än en som bara finns på ljudfil när det gäller vad man kan göra med den rent analytiskt.  Det finns mycket man kan göra med en text som är just nedskriven. Teman och ord kan spåras på ett tydligare sätt och många andra analytiska verktyg kan användas.

Transkriberade samtal kan lättare analyseras

Detta byggs i på hela tiden när det gäller olika programvaror och liknande som kan vara funktionella i sammanhanget. Det finns alltså många skäl att beställa transkribering av den här typen av texter. Återigen, det är väldigt tidskrävande och om du gör någon typ av research är detta i sig ett heltidsprojekt. Det kan vara bra att lägga den här tiden på annat så att man kommer vidare med sin forskning eller sitt projekt.​